Reprofesionalizarea Romaniei

Posted: November 22, 2010 in Politica si politici, Proiect "de Romania"
Tags:

Într-un mod întrucâtva explicabil, discursul politic și dezbaterea publică din România s-au axat în principal în ultimele luni pe problemele imediate generate de criză. Asemenea preocupări sunt legitime și necesare. Dar se crează impresia că așteptările pentru perioada post-criză se rezumă la revenirea la situația dinainte, fără nici un gând pentru viitor, fără a pune în discuție faptul că, poate, tocmai modelul nesănătos de dezvoltare pe care l-am urmat timp de douăzeci de ani ne-a adus în situația în care ne aflăm. Până și discuția necesară despre reforma statului pare să se limiteze la o Redistribuire a puterii între diferitele segmente ale elitelor politice fără să reiasă prea clar ce se dorește a se
face cu aceasta putere. Nu putem spune că, într-un moment de restriște, nu ne-am bucurat de înțelegerea și sprijinul comunității europene și internaționale. Însă această bunăvoință nu este nici nelimitată și nici necondiționată. Ea se bazează pe evaluarea permanentă a acelor fapte și realizări palpabile care să inspire încrederea propriei populații și a partenerilor externi în seriozitatea politicilor publice ale țării. Ori tocmai acest ingredient esențial este pus acum la îndoială. Iar redobândirea încrederii depinde în cel mai înalt grad de capacitatea noastră de a articula o perspectivă convingătoare: iată unde vrem să ajungem într-un răstimp dat, iată ce vom face pentru a îndeplini obiectivele propuse! Cadrul conceptual pentru o asemenea abordare orientată spre viitor există. Noua strategie a Uniunii Europene “Europa 2020”1 stabilește o seamă de principii de acțiune și obiective concrete de atins la orizontul următorului deceniu. Ele sunt obligatorii pentru toate statele membre și vor trebui să fie transpuse în ținte și traiectorii naționale ce urmează să fie omologate și validate la sesiunea Consiliului European din iunie 2010. Aceasta înseamnă că fiecărei țări membre, deci și României, îi revine răspunderea pentru elaborarea și punerea în aplicare a programelor specifice de implementare a strategiei europene. Complexitatea efortului ce trebuie făcut într-un termen foarte strâns reclamă o implicare activă din partea tuturor celor care dispun de competențele necesare pentru finalizarea optimă a acestui proces.

Dr. Călin Georgescu Reprofesionalizarea României III

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s