BNR riscă să fie acţionată în instanţă imediat după sărbătorile de Paşte

Posted: April 14, 2012 in Diverse

Banca Naţională a României ar putea fi chemată în judecată pentru refuzul de a răspunde unei solicitări privind furnizarea unor informaţii de interes public. 19 aprilie este data la care expiră cele 30 de zile reprezentând termenul maxim pe care BNR le are la dispoziţie pentru a răspunde unor astfel de solicitări, potrivit Legii 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public.

Banca Naţională a României se află deja în situaţia de a fi chemată în judecată, pentru încălcarea prevederilor articolului 7 din Legea 544/2001, care prevede că instituţia publică trebuie să răspundă unor astfel de solicitări în 10 zile de la primirea solicitării, şi doar în cazul în care răspunsurile implică mai mult timp pentru căutarea de informaţii spre formularea lor, acest termen poate fi lungit până la 30 de zile. Prelungirea termenului se face însă doar cu înştiinţarea persoanei care a solicitat informaţiile, de acest lucru.

Citeşte aici despre demersurile similare realizate de oficiali germani şi elveţieni, care au cerut băncilor naţionale clarificarea unor aspecte privind rezervele naţionale de metal preţios

Iată mai jos cuprinsul articolului 7 din Legea amintită: “Art. 7. – (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.”

Legea poate si consultată chiar pe site-ul BNR, la următoarea adresă: http://bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324036

Adresa transmisă către BNR cuprindea un set de 10 întrebări care vizau mai multe aspecte privitoare la rezerva de aur a României.

Citeşte aici declaraţiile celebrului investitor american Jim Rogers cu privire la intervenţia politicienilor asupra sistemului monetar internaţional

Între acestea, era solicitată şi furnizarea unor informaţii privitoare la modul de evidenţiere contabilă a rezervelor de aur pe care Banca Naţională le deţine în străinătate, precum şi cu privire la costurile acestor operaţiuni.

Primirea solicitării a fost confirmată de departamentul de comunicare al BNR şi de dl Mugur Şteţ, directorul de comunicare al instituţiei. BNR nu a mai răspuns însă celei de-a doua adrese, transmise după expirarea intervalului de 10 zile, în care era atenţionată de depăşirea termenului prevăzut de Lege pentru răspuns.

Adresa transmisă către Banca Naţională a României, confirmarea de primire din partea dlui Mugur Şteţ, precum şi cea de-a doua adresă transmisă după momentul expirării intervalului de 10 zile prevăzut de Lege, vor fi publicate la momentul împlinirii celui de-al doilea termen (de 30 de zile) prevăzut de Legea 544/2001.

Pentru nerespectarea obligaţiilor pe care, ca instituţie de interes public le are potrivit Legii privind accesul la informaţiile de interes public, Banca Naţională a României poate fi trasă la răspundere în egală măsură atât printr-un demers derulat prin intermediul instituţiei Avocatului Poporului cât şi pe calea formulării unei plângeri în instanţă, competenţa fiind stabilită expres de legiuitor în favoarea secţiei de contencios administrativ din cadrul tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază persoana în cauză, ori în a cărui rază teritorială îşi are sediul autoritatea ori instituţia publică.

Un studiu cu privire la căile de acţiune împotriva instituţiilor publice care nu au respectat obligaţiile ce le reveneau în baza legii 544/2001, poate fi citit aici ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s