Greu de bătut I … sau bătălia administratorilor cu BET BK, benchmark-ul fondurilor mutuale de acţiuni

Posted: August 8, 2012 in Diverse
Tags: , , , , , , , , , , , ,

Prima jumătate a anului 2012 a adus industriei fondurilor mutuale din România un plus de 1,2 miliarde de lei la valoarea activelor. I-a mai adus însă şi un indice reper pentru fondurile de acţiuni, a cărui performanţă nu pare a fi chiar uşor de depăşit.  

Foarte puţine sunt ocaziile în care poţi vedea la un loc toată crema industriei fondurilor de investiţii din România. Orgoliile şi competiţia acerbă specifice unui domeniu aflat încă la început de drum, şi deci, într-o cursă aprigă pentru atragerea investitorilor şi capitalurilor (şi pentru cotă de piaţă!) fac adesea din încercarea de a aduce la un loc liderii industriei, o misiune greu de dus până la capăt.

Pe 3 iulie însă, întreaga industrie de profil – analişti, reprezentanţi ai departamentelor de controlo intern sau manageri, în frunte cu reprezentanţii liderilor de necontestat ai sectorului (Mihail Ion – şeful Raiffeissen Asset Management, Dragoş Neacşu – preşedintele Erste Asset Management Romania, Dan Nicu – preşedintele BRD Asset Management sau Răzvan Rusu – de la Certinvest), au fost prezenţi, cu mic cu mare, în sala de conferinţe a Bursei de Valori Bucureşti, la ceremonia de lansare a indicelui BET BK (Bucharest Exchange Trading Benchmark). Primul indice bursier al administratorilor de fonduri.

INDICATOR REPER. Un indice construit de Bursa de Valori Bucureşti împreună cu Societatea de Administrare a Investiţiilor Raiffeissen Asset Management (SAI RAM), cu scopul de a oferi administratorilor de fonduri mutuale de acţiuni un reper la care aceştia să-şi raporteze performanţele.

 Bucharest Exchange Trading Benchmark (BET BK),este primul indice bursier cu rol de benchmark pentru industria fondurilor mutuale.

„Un indice investibil” cum l-a caracterizat Mihail Ion (iniţiatorul proiectului), în prezentarea în care a explicat de ce indicele BET, folosit până acum ca reper pentru evoluţia fondurilor de acţiuni nu este potrivită. Concluzia prezentării făcute de şeful RAM? Un fond de investiţii nu va putea replica niciodată indicele BET din cauza limitărilor impuse prin lege.

Cu alte cuvinte, şeful Raiffeissen Asset Management spune că nici un fond de acţiuni nu poate să capteze câştigurile aduse de o acţiune ce face parte din indicele BET – pentru că administratorii sunt opriţi prin lege să depăşească anumite limite de expunere pe un emitent sau pe un grup de emitenţi.

Astfel, potrivit legii, un fond de investiţii de acţiuni, nu are voie să depăşească nivelul de 10% din active, expunere pe un singur titlu. Deasemeni, nu poate depăşi pragul de 20% expunere pe un grup de societăţi, iar suma ponderilor societăţilor sau grupurilor de societăţi care depăşesc  5% din activul fondului, nu poate depăşi pragul de 40%.

NEVOIA DE REPERE. La atingerea oricăreia dintre aceste limite, reglementatorul – adică CNVM (Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare) impune respectivului fond să vândă din deţineri, astfel încât să revină sub pragul legal. Astfel că, oricât de mult potenţial de creştere ar avea o anumită acţiune, şi oricât de bună ar fi, un administrator de fonduri nu poate cumpăra mai mult decât îi permite limita. Ba mai mult, dacă un emitent oarecare – să spunem SNP, creşte foarte mult, astfel încât valoarea deţinerilor ajunge să însumeze 5% din activul fondului, administratorul este obligat să vândă din respectiva deţinere. Spre deosebire, indicele BET beneficiază în continuare de plusul adus de evoluţia pozitivă respectivelor acţiuni.

9,18 miliarde lei

Era valoarea activelor fondurilor mutuale româneşti de investiţii la finele primului semestru din acest an, cu peste 15% peste valoarea de la finele lui 2011.

Prin urmare, prin aceste restricţii fondurilor li se limitează capacitatea de a exploata la maximum un eventual trend crescător al unei acţiuni, în timp ce, spre deosebire, un indice precum BET nu are nici o restricţie în acest sens.

Şi cum în mod evident, astfel de limitări pot face, ca la o comparaţie cu BET-ul, fondurile de investiţii să iasă pe locul II, industria a ales construirea unui indicator reper care să respecte aceleaşi limite de investiţii ca şi fondurile; astfel că, de fiecare dată când titlurile uneia, sau mai multora, dintre companiile constituente ale indicelui BET BK va depăşi oricare dintre limitele legale, indicele va fi în mod automat ajustat prin modificarea componenţei şi ponderii acţiunilor din coş, astfel încât să se menţină sub limitele prevăzute de lege pentru fonduri.

BENCHMARK GREU DE DEPĂŞIT. Industria fondurilor de investiţii şi-a făcut prin urmare un reper în funcţie de care să se măsoare mai corect performanţele administratorilor fondurilor de acţiuni. Privind însă valorile calculate pentru trecut ale respectivului indice (operaţiune realizată atât pentru a da indicelui un istoric de evoluţie cât şi pentru a-i verifica comportamentul în timp) putem spune că indicele care se supune aceloraşi limitări ca şi  fondurile, nu înseamnă neapărat şi că job-ul administratorilor de fonduri va fi mai uşor de aici înainte. Ba dimpotrivă!

Cel puţin asta spun statisticile, potrivit cărora, în ultimii aproximativ trei ani – de la jumătatea lunii septembrie a anului 2009 (dată de la care a fost început calculul respectivului indice pentru a-i crea un istoric) până la finele primului semestru din 2012 – indicele BET BK a avut o scădere de doar 9,5%. Prin comparaţie, pe parcursul aceloraşi aproximativ trei ani, patru dintre fondurile de acţiuni au marcat pierderi cuprinse între 19% şi 35%, pentru alte patru fonduri nu există date pentru luna septembrie 2009, şi doar 7 fonduri au avut performanţe mai bune decât cele ale BET BK.

De remarcat faptul că, pe intervalul celor trei ani, cea mai bună evoluţie a avut-o fondul de acţiuni BCR Expert – administrat de Erste Asset Management,  care a marcat un plus de 1,7%. Într-un top 3 al celor mai bune evoluţii , BCR Exprt este urmat de BRD Acţiuni (administrat de BRD Asset Management), care a înregistrat un minus de doar 0,3%, şi de de fondul Raiffeissen Prosper, care a avut o scădere de doar 0,6%.

La cealaltă extremă, respectiv cu cea mai mare scădere a Valorii Activului Unitar Net (VANU) se situează fondul Active Dinamic (administrat de SAI Swiss Capital Asset Management), care din septembrie 2009 până în iunie 2012 a pierdut 35,5% din valoare.

MAI APROAPE, MAI BINE. Cu cât ne apropiem însă de prezent cu perioada de început a statisticilor, şi restrângem intervalul de calcul, cu atât lucrurile arată mai bine pentru fonduri. Astfel, pe intervalul ultimelor 12 luni (între iunie 2011 şi iunie 2012) benchmarkul industriei a marcat o pierdere de circa 23%; Prin comparaţie, potrivit statisticilor AAF, din cele circa 15 fonduri de investiţii deschise româneşti de acţiuni, nu mai puţin de 11 au performat mai bine decât acesta, şi doar două au avut evoluţii mai slabe decât cele înregistrate de noul reper al industriei.

Active Dinamic se menţine în fruntea topului 3 al fondurilor cu cele mai slabe randamente şi pe ultimele 12 luni (marcând o scădere a valorii VANU de circa 38%); el este urmat de fondul BT Maxim (administrat de BT Asset Management – BT AM) cu un minus de 23% şi de BT Index (administrat de aceeaşi societate) cu un minus de 22,5%.

Venind şi mai aproape către prezent – analizând evoluţia fondurilor prin comparaţie cu cea a BET BK pe primele şase luni ale acestui an, performanţele fondurilor deschise româneşti de acţiuni (calculele au exclus fondurile distribuite în România care sunt însă înregistrate în străinătate) sunt şi mai bune: dintre cele 15 entităţi, doar una a avut o performanţă mai slabă decât cea a indicelui BET BK, celelalte 14 înregistrând randamente mai mari decât cea a indicelui de referinţă.

Prin urmare, în primul trimestru al acestui an toţi administratorii de fonduri de investiţii româneşti (cu o singură excepţie) „au bătut bursa”; cea mai bună evoluţie în prima jumătate a acestui an a avut-o Fondul Raiffeissen România Acţiuni, al cărui VANU a crescut cu 16,4%; într-un acelaşi top trei al performanţelor pozitive, acesta este urmat de Certinvest BET-FI Index (+13,3%) şi Raiffeissen Prosper (+10,0%).

Şi chiar dacă, aşa cum se spune în toate prospectele fondurilor de investiţii (documentele în care acestea se prezintă potenţialilor investitori), performanţele trecute nu sunt o garanţie pentru viitor, randamentele peste medie oferă probabil mai multă atractivitate şi mai multă încredere celor aflaţi în căutarea unui manager care să aibă într-adevăr capacitatea de a le înmulţi banii.

Un impuls de încredere cu atât mai necesar cu cât statisticile ultimilor trei ani arată că ponderea activelor fondurilor de acţiuni în totalul activelor la nivel de industrie se află pe un trend, este adevărat – foarte uşor, de scădere; de la 7% în 2009, la 6% în 2011 şi până la 5% la jumătatea acestui an. Altfel spus, scad, încet dar sigur, interesul investitorilor şi sumele de bani investite de aceştia în fondurile de acţiuni (un fenomen normal dealtfel dacă ne gândim la dezastrul prin care bursele au trecut în ultimii trei ani).

Suma acestor evoluţii, indiferent de direcţia şi amploarea lor, dă însă motive de optimism jucătorilor din industrie. În primul rând scăderea ponderii activelor fondurilor de acţiuni în totalul activelor industriei, este compensată din plin de creşterea sumelor de bani plasate în fondurile de obligaţiuni şi în cele monetare. Astfel, valoarea activelor fondurilor de investiţii, la nivel de industrie, se menţine în continuare pe trend crescător.

La finele primului semestru din acest an, activele la nivelul întregii industrii însumau 9.183 de lei, fiind cu 15% mai mare decât cea de la finele lui 2011, şi de aproape 5 ori (449%) mai mare decât cea înregistrată în urmă cu 3 ani. O creştere spectaculoasă – produsă în plină criză, care a fost dublată şi de o creştere a numărului de fonduri; şi toate astea, în paralel cu îmbunătăţirea semnificativă a performanţelor.

Cel puţin prin comparaţie cu noul indice, care, la finele anului s-ar putea dovedi a fi fost mai uşor de depăşit, decât arată statisticile trecute.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s