Top 10 cei mai mari intermediari de tranferuri de bani către paradisuri fiscale

Posted: August 9, 2012 in Diverse
Tags: , , , , , , , , , , ,

Care sunt băncile ale căror departamente de privat banking folosesc din plin “paradisurile fiscale” în operaţiunile de privat banking pentru clienţii lor? Recent, Tax Justice Network a făcut public un studiu din care reieşea că aşa-numitele pardisuri fiscale adăposteau la finele lui 2010 averi însumând peste 21.000 de miliarde de dolari, iar din România au plecat, între 1972 şi 2010, peste 91 de miliarde de dolari. În acelaşi timp, chiar dacă a trecut neobservat, a publicat şi un top al celor mai importante dintre instituţiile financiare care intermediază transferul averilor bogaţilor către respectivele off-shore-uri. Din primii 10, 9 sunt bănci care au primit, în diferite forme, sprijin din partea statului în timpul crizei financiare.

Raportul Tax Justice Network ce arăta că în paradisurile fiscale sunt puşi la adăpost peste 21.000 de miliarde dolari, din care reieşea totodată că din România, între 1972 şi 2010 au ieşit aproximativ 91 de miliarde de dolari, avea o anexă extrem de interesantă: un top al jucătorilor care au intermediat, şi intermediază, transferul averilor din jurisdicţiile fiscale naţionale, către aşa-numitele off-shore-uri.

Potrivit respectivului document, topul primilor cei mai mari 10 jucători de profil este următorul:

Locul Banca Valoare active clienţi străini (mld USD)

1

UBS

955

2

Credit Suisse

940

3

HSBC

663

4

Deutsche Bank

624

5

BNP Paribas

574

6

JPM Morgan Chase

569

7

Morgan Stanley

525

8

Wells Fargo

510

9

Goldman Sachs

499

10

Pictet

459

Pe locurile următoare, până la poziţia 25 se mai află:

Locul Banca Valoare active clienţi străini (mld USD)

11

Bank Leumi

426

12

Barclays

405

13

ABN Amro

371

14

TD Canada

311

15

Julius Baer

307

16

Credit Agricole

290

17

Bank of New York

282

18

Northern Trust

261

19

Lombard Odier

261

20

Banco Santander

255

21

Soc Gen

191

22

ING

187

23

Bank of Montreal

176

24

BP Edmund Rothchild

168

25

LGT

156

Care sunt ocupantele restului de 25 de locuri, modificările intervenite în top faţă de anul 2005, şi explicaţii suplimentare în anexa raportului amintit, care poate fi citită aici … Private Banking 2012

Top 10 banks that has arranged money transfers to tax havens

Who are that banks whose private banking departments make full use of “tax havens” in private banking operations for their customers? Recently, Tax Justice Network has published a study suggesting that, at the end of 2010, the assets on off-shores has totaling over 21,000 billion dollars. At the same time, even if unnoticed, has published a ranking of the most important financial institutions that mediate transfer of wealth to those off-shore sites. 9 from the top 10 players are banks that have received different forms of state support during the financial crisis.

Tax Justice Network report that showed that tax havens are forced to shelter over 21,000 billion dollars, while it appeared that in Romania, between 1972 and 2010 came out about 91 billion dollars, an annex was very interesting: a top of players who brokered, and arranges the transfer of wealth from national tax jurisdictions, to the off-shores.

According to that document, first among the 10 largest players in the field is:

No Institution Intl Client Assets (billion USD)

1

UBS

955

2

Credit Suisse

940

3

HSBC

663

4

Deutsche Bank

624

5

BNP Paribas

574

6

JPM Morgan Chase

569

7

Morgan Stanley

525

8

Wells Fargo

510

9

Goldman Sachs

499

10

Pictet

459

The following banks are on up to positions 25:

No Institution Intl Client Assets (billion USD)

11

Bank Leumi

426

12

Barclays

405

13

ABN Amro

371

14

TD Canada

311

15

Julius Baer

307

16

Credit Agricole

290

17

Bank of New York

282

18

Northern Trust

261

19

Lombard Odier

261

20

Banco Santander

255

21

Soc Gen

191

22

ING

187

23

Bank of Montreal

176

24

BP Edmund Rothchild

168

25

LGT

156

The occupants of the remaining 25 positions, the changes compared with 2005, and supplementary explanations migh be found in the Annex to the report mentioned, which can be read here… Private Banking 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s